1. Anasayfa
  2. Hastalıklar

Hastalıklar

A B D E F H İ K L M N O Ö P R S T U Z

Epilepsi

Epilepsi hem farklı yaş grupralında hem de farklı şekillerde karşımıza çıkan nörolojik bir hastalıktır. Epilepsinin çeşidine ve nedenine göre yenidoğan döneminden başlayarak erişkin yaşlara kadar karşımıza çıkabilir. Epilepsi nöbeti geçiren hastalarda sadece donuk bakışlardan vücudun farklı yerlerinde görülen kasılmalara kadar farklı klinik bulgularla karşılaşabiliriz. Epilepsi hem primer hastalık olarak hem de başka hastalıkların bir bulgusu olarak karşımıza çıkabilir. Beyin tümörleri, beyin kanamaları, beyin damar hastalıkları, beyin enfeksiyonları ve nörodejeneratif hastalıklar epilepsiye neden olabilirler.

Nöbet geçiren ve epilepsi düşünülen hastalara beyin manyetik rezonans (MR) görüntüleme ve elektroensefalogram (EEG) çekimi önceliklidir. EEG epilepsi tanısı için, MR ise beyinde epilepsiye neden olabilecek odakları göstermek için gereklidir.

MR görüntülemelerde odak saptanmayan primer epilepsi hastaları öncelikli olarak nöroloji doktoru tarafından değerlendirilir ve ilaç tedavisi başlanır. Uzun süreli ilaç tedavisine yanıt alınamayan hastalarda epilepsi oluşumundan sorumlu beyin bölgelerinin çıkarılması ameliyatı yapılabilir. Epilepsiye neden olan hastalık tanısı konulduğunda hem tanıya yönelik hem de epilepsi için medikal tedavi yapılması gerekir. Tümör, beyin damar hastalıkları, kanama ve enfeksiyon gibi hastalıklarda ameliyat gerekebilir.

1
Merhabalar, size nasıl yardımcı olabiliriz ?