1. Anasayfa
  2. Hastalıklar

Hastalıklar

A B D E F H İ K L M N O Ö P R S T U Z

Nöropatik Ağrı

Ağrı, bir uyaran varlığında ya da bir uyaran olmaksızın, kişide hoşa gitmeyen duyusal ve emosyonel deneyim olarak tanımlanabilir. Nöropatik ağrı ise, periferik veya santral sinir sisteminin primer lezyonu veya disfonksiyonu sonucu olarak ortaya çıkan ağrı olarak tanımlanır.

Diabetik nöropati, şeker hastalığının periferik sinirlerde yaptığı hasarı tarif eder. Alkolik polinöropati, travmaya bağlı görülen nöropatiler, kemoterapiye bağlı polinöropati ve toksik maddelere bağlı nöropatiler periferik sinirlerin hasarı neticesinde görülen nöropatilerdir. Ayrıca karpal tünel sendromu ve ulnar sinir sıkışması gibi tuzak nöropatilerde de nöropatik ağrı görülebilir. HIV ve herpes enfeksiyonunda da nöropati görülebilir.

Omuriliğin boyun omurgalarının daralması sonucu sıkışması demek olan servikal spondilotik myelopati santral nöropatik ağrı nedenlerindendir. Tavma sonrası görülen omurilik hasarına bağlı ağrı, omuriliğin radyasyona maruz kaldığında görülen postradyasyon myelopati ağrısı, Parkinson ve multiple skleroz (MS) hastalığında ve siringomyelide görülen ağrılar da santral nöropatik ağrı nedenlerindendir.

Nöropatik ağrı semptomları ve klinik özellikleri

Nöropatik ağrı sıklıkla yanıcı, bıçak saplanır tarzda, elektrik çarpar gibi veya daha seyrek olarak künt, sızlayıcı, zonklayıcı, derin bir ağrı olarak tarif edilir. Ağrının şiddeti hafiften çok şiddetliye kadar değişkendir. Ağrı sürekli olabileceği gibi, kısa süreli, saplanıcı, şimşek çakar tarzda anlık veya saniyeler süren keskin bir ağrı olabilir. Negatif sensorial (duyu) semptomları duyu kaybı ile giden, uyuşma ile birlikte görülebilir. Pozitif sensorial (duyu) semptomları ise iğnelenme, yanıcı ağrı, keskin ağrı, elektrik çarpma hissi şeklinde ağrı olarak görülebilir.

Tedavi

Nöropatik ağrı tedavisi basit bir tedavi değildir. Aynı hastalığa bağlı olarak nöropatik ağrı gelişen iki farklı kişide farklı semptomlar ve bu nedenle de aynı ilaca farklı yanıtlar olabilmektedir. Yanıt alınan ilaç dozları ve buna bağlı olarak yan etkiler kişiden kişiye çok değişebilmektedir. Medikal tedavi geleneksel ilaçları içermektedir. Nöropatik ağrısı olan bir hastaya, uyku bozukluğu, depresyon ve anksiyete bozukluğu gibi hastalıklar eşlik ettiğinde tüm bu hastalıklara beraber yaklaşmak gerekmektedir. Hastanın yaşı, eşlik eden diğer hastalıklar, daha önceden kullanmış olduğu ilaçlar dikkate alınarak, her hastaya özelleşmiş kişisel tedaviye karar vermek doğrudur.

Nöropatik ağrı tedavisinde manuel terapinin, algolojik yaklaşımların ve nöroşirurjikal cerrahi yaklaşımların da yeri vardır.

1
Merhabalar, size nasıl yardımcı olabiliriz ?